Geen voedsel in mijn tank!

Lees meer

Kom in actie en eis rechtstreeks van federaal Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, en Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir, om een einde te maken aan het massale gebruik van voedsel als brandstof in België.

Ondanks de negatieve sociale en ecologische impact van biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen is België van plan om het gebruik ervan in de komende jaren aanzienlijk te verhogen in het kader van zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 (NEKP). Het NEKP moet eind 2019 klaar zijn.

80% van de Belgen is zich er niet van bewust dat ze rijden op biobrandstoffen op basis van voedsel. En toch werd in 2018 meer dan 800.000 ton landbouwgewassen verbruikt in brandstoffen die in België werden verkocht. De tot bio-ethanol verwerkte granen komen overeen met het jaarlijkse graanverbruik van 2,3 miljoen mensen en de tot biodiesel verwerkte plantaardige oliën met het olieverbruik van 17 miljoen mensen. Deze situatie vormt een ernstige bedreiging voor onze voedselsoevereiniteit, maar ook voor de mondiale voedselzekerheid, aangezien meer dan de helft (54 procent) van de grondstoffen die voor de productie van deze brandstoffen wordt gebruikt, uit landen buiten de Europese Unie wordt ingevoerd. Deze grote hoeveelheden voedingsmiddelen zijn bovendien nodig om slechts 5,5% van de brandstof in de Belgische tanken te vervangen.

Verschillende wetenschappelijke rapporten, waaronder het recent rapport van het VN Klimaatpanel (IPCC) over de link tussen klimaatverandering en landgebruik, waarschuwen voor de impact van een grootschalige gebruik van bio-energie op ontbossing, de wereldwijde voedselonzekerheid, verwoestijning en landdegradatie.

De Belgische regeringen moeten dringend hun positie volledig herzien, zodat ze hun verbintenissen op het vlak van klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en respect voor de mensenrechten kunnen nakomen. Wij vragen:

  • Sluit biobrandstoffen op basis van landbouwgewassen uit in het NEKP.

  • Trek het ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van E85-brandstof met een hoog ethanolgehalte in;

  • Benader de zogenaamde “geavanceerde” agrobrandstoffen met realisme en de nodige voorzichtigheid, op basis vaneen objectieve en volledige analyse van hun ecologische, economische en sociale effecten.

Voor meer informatie, lees het rapport: « Geen voedsel in mijn tank: Evaluatie van het Belgische biobrandstoffenbeleid n°3 »

Initiatiefnemers