EIS RESPECT VOOR MENSENRECHTEN, OOK DOOR BEDRIJVEN !

Lees meer
Roep Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op om een einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven, via een bindend internationaal verdrag.

Vandaag breiden multinationals hun macht en invloed voortdurend uit over de wereld. Maar hun activiteiten leiden al te vaak tot vervuiling, uitbuiting van arbeiders, landroof, vernietiging, moord en andere inbreuken op de mensenrechten. Bedrijven slagen er dikwijls in om aan de bestaande wetten te ontsnappen, als die er al zijn. Terwijl mensen die slachtoffer zijn van dergelijke activiteiten, achterblijven zonder toegang tot justitie en herstel.

Het is dus hoog tijd dat er een internationaal juridisch bindend instrument komt om bedrijven te reguleren en bedrijven die zich misdragen verantwoordelijk te stellen voor hun misdrijven. Het Verdrag rond transnationale ondernemingen en mensenrechten, waarover momenteel in de Verenigde Naties wordt onderhandeld, biedt een reële kans.

De volgende onderhandelingssessie vindt plaats in Genève van 15 tot 19 oktober 2018. Dit Verdrag moet zo snel mogelijk worden aangenomen om een einde te maken aan inbreuken op mensenrechten door multinationals!

Hoe ?

Het verdrag moet staten ertoe verplichten om :

1. Ervoor te zorgen dat de mensenrechten voorrang krijgen op economische belangen.
2. Transnationale ondernemingen te verplichten (ook via hun leveranciers, hun onderaannemers en hun dochterondernemingen) om de mensenrechten te respecteren, waar zij ook actief zijn, en hen aansprakelijk te stellen in geval van inbreuken.
3. Toegang tot justitie te garanderen voor getroffen personen.

Eis dat de Belgische regering prioriteit geeft aan mensenrechten en dat ze bedrijven verplicht om mensenrechten te respecteren!

“Regels voor bedrijven
Rechten voor mensen !”

Roep Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op om een einde te maken aan de straffeloosheid van bedrijven, via een bindend internationaal verdrag.

Initiatiefnemers

Deze campagne wordt ondersteund door een coalitie van Belgische organisaties die strijden voor respect voor mensenrechten, milieu en waardige werkomstandigheden overal ter wereld. Ze maken deel uit van het Platform voor Eerlijke en Duurzame Handel.

Wil je meer weten over het verdrag en inbreuken op de mensenrechten door bedrijven