Laten we in actie komen en rechtstreeks de verantwoordelijken interpelleren!

Reclaim Human Rights is een instrument ter beschikking van het maatschappelijk middenveld, sociale bewegingen en burgercollectieven om hun stem te laten horen en hun eisen kracht bij te zetten.

Privacybeleid

Deze website is het initiatief van FIAN Belgium, een vzw naar Belgisch recht. FIAN Belgium is gevestigd in de Van Elewijckstraat 35, 1050 Brussel, België.

Gelieve het volgende contract door te nemen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden. Dit document kan van tijd tot tijd veranderen. Het is dus raadzaam om het regelmatig opnieuw te consulteren.

FIAN Belgium hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beschouwt de inwerkingtreding van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) als uitstekend nieuws voor de Europese burgers. Wij verbinden ons er dan ook toe de regelgeving na te leven.

Wettelijk kader en toepassingsgebied

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, evenals aan de Europese Algemene Verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR, 2016/679).

Deze privacyovereenkomst geldt voor alle pagina’s die op deze site worden gehost.

Het is mogelijk dat we op deze website links naar websites van derden aanbieden, deze werden louter ter informatieve titel van de bezoeker aangebracht. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op deze website. Wij hebben geen enkele controle over externe websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud of praktijken inzake privacy. Lees steeds de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die u via de links op deze website consulteert.

Als u wilt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: fian@fian.be

Persoonlijk identificeerbare informatie: gebruikersgegevens

Wat?

De enige gegevens die wij verzamelen zijn uw e-mailadres, enkel als u dit heeft opgegeven door het invullen van het veld: ” Wil je op de hoogte blijven van de verschillende campagnes? Laat hier uw e-mailadres achter.”. Wij verzamelen geen andere informatie.

Waar?

Deze gegevens worden opgeslagen op onze website en op onze server.

Waarom?

Alleen om u te informeren met betrekking tot de campagnes waarover u op de hoogte wilt gehouden worden en waarvoor u uw e-mailadres heeft ingegeven.

Met wie?

Met de organisatie(s) of vereniging(en) die de campagne waarvan u het nieuws wilt volgen hebben gelanceerd. Wij delen uw gegevens niet met andere derden.

Als u toegang wilt krijgen tot uw persoonlijke gegevens, u wilt dat wij deze verwijderen of bijwerken, of u wenst andere informatie te verkrijgen, kunt u een mail sturen naar fian@fian.be

Gebruiksvoorwaarden

U gaat ermee akkoord deze website niet te gebruiken:

 • Op een manier die in strijd is met geldende nationale, regionale, federale, staats-, lokale en internationale wetten of voorschriften.
 • Om enigerlei advertentie- of promotiemateriaal te verzenden of verzending ervan te bewerkstelligen, inclusief ‘junk-mail’, ‘kettingbrieven’, ‘spam’ of gelijksoortige items.
 • Om zich voor te doen of pogen zich voor te doen als FIAN Belgium, een van de medewerkers van FIAN Belgium, een partnerorganisatie, een andere gebruiker of enige andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, via gebruik van e-mailadressen of schermnamen geassocieerd met eerder genoemden).
 • Om e-mailadressen of andere contactgegevens van gebruikers van de dienst of website te verzamelen via elektronische of andere middelen voor welk doel dan ook.
 • Om zich op een zodanige wijze te gedragen dat eenieders gebruik en plezier van de website beperkt of belemmerd wordt, of die, naar ons inzicht, FIAN Belgium of de gebruikers van de website kunnen schaden of aan aansprakelijkheid blootstellen.
 • Voor alle commerciële doeleinden.

Daarnaast stemt u ermee in om:

 • Geen gebruik te maken van handmatige processen om de inhoud van de website te monitoren of kopiëren of voor welk ander ongeoorloofd doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Geen apparaten, software of sub-programma’s te gebruiken die de goede werking van de website verstoren.
 • Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren die kwaadwillig of technisch schadelijk zijn.
 • Geen pogingen te doen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, te interfereren met, beschadiging of verstoring te veroorzaken van enigerlei onderdelen van de website, de server waarop de website staat of welke server, computer of database dan ook die met de website verbonden is.
 • De website niet aan te vallen via een DoS-aanval (Denial-of-service) of een gedistribueerde DoS-aanval.
 • Op geen enkele andere wijze te proberen de goede werking van de website te verstoren.