Voor de toekenning van werkvergunningen, nu!

Lees meer

Laat ons van de Brusselse Regering eisen dat ze werkvergunningen (arbeidskaarten) toekent aan werknemers/-neemsters zonder papieren! Laat ons actie ondernemen en rechtstreeks de gewestministers interpelleren door te klikken op een e-mail/tweet versturen. Je kunt ook handmatig een e-mail sturen*. #PermisDeTravailMaintenant

Waarom?

Naar schatting 150.000 mensen, van wie sommigen al jaren, wonen en werken illegaal in België. Hoewel ze in de ogen van onze regering onzichtbaar zijn, zijn ze wel degelijk aanwezig in verschillende belangrijke economische sectoren zoals de schoonmaak, de hulpverlening aan personen, de horeca of de bouw.

Voor deze werknemers/-neemsters met een onzekere baan is de gezondheidscrisis die België momenteel doormaakt een ramp. Velen van hen zijn genoodzaakt te stoppen met werken, zonder dat ze in aanmerking komen voor een vervangingsinkomen. Anderen zijn naar believen inzetbaar, zonder rechten of bescherming, en blijven werken ondanks de risico’s en de schrik om gecontroleerd te worden.

Het waren ook die werknemers/-neemsters in de frontlinie die de boel draaiende hielden! De Brusselse regering kan deze werknemers/-neemsters niet langer negeren. De ministers mogen zich niet langer verschuilen achter de federale grote broer en moeten drie problematieken aanpakken waarvoor ze bevoegd zijn.

Hoe?

  • Door de aanvragen voor een gecombineerde vergunning open te stellen voor mensen die in België wonen

Het Gewest moet enerzijds de procedures openen voor het verkrijgen van een werkvergunning voor buitenlandse werknemers/-neemsters, die reeds op het Belgische grondgebied aanwezig zijn maar zich in een “onregelmatige situatie” bevinden. Zo moet ze de huidige toekenningsregels, die werknemers/-neemsters te afhankelijk maken van hun werkgever, versoepelen. Ze moet het gesprek aangaan met het federale niveau om eindelijk één enkele procedure in te voeren voor de afgifte van een gecombineerde vergunning, waarmee onderdanen van derde landen op hun grondgebied niet alleen kunnen verblijven maar ook werken. Anderzijds moet het Brussels Gewest pleiten voor werkvergunningen die rechtstreeks het verblijfsrecht openen (met als enige voorbehoud, kwesties van openbare orde).

  • Toegang tot Actiris-diensten en beroepsopleidingen 

Het beheerscomité van Actiris heeft zijn steun uitgesproken voor het openstellen van zijn diensten en beroepsopleiding voor mensen zonder papieren. Dit besluit moet worden uitgevoerd! Mensen zonder papieren hebben veel vaardigheden. Ze zijn bereid opleidingen te volgen en te werken, net nu vele sectoren, en in het bijzonder de zorg- en gezondheidssector, een tekort aan arbeidskrachten hebben.    

  • Bescherming van werknemers/-neemsters zonder papieren die het slachtoffer zijn van misbruik

De Brusselse regering moet de omzetting van de zogenaamde Sanctierichtlijn afronden, en met name artikel 13, lid 4. De bedoeling is een verblijfsvergunning af te geven aan “illegaal” verblijvende werknemers/-neemsters die het slachtoffer zijn van onrechtmatige arbeidsomstandigheden en die een klacht indienen tegen hun werkgever, zodat ze de ingeleide gerechtelijke procedure kunnen volgen. Werknemers/-neemsters zonder papieren worden immers vaak blootgesteld aan uitbuiting en misbruik op de arbeidsmarkt, zonder ook maar enige bescherming te genieten. Uit schrik te worden opgepakt en het land te worden uitgezet, klaagt niemand die misbruiken aan, waardoor ze ongestraft blijven bestaan.

*Als je e-mailbeheerder niet automatisch opent wanneer je op “e-mail verzenden” klikt, kun je de mail handmatig verzenden. De adressen van de ministers en een type e-mail vind je HIER.

Initiatiefnemers

Deze uitdagende campagne wordt geleid door een coalitie van collectieven en organisaties van mensen zonder papieren en het maatschappelijk middenveld.